FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Informaţiile conţinute de website-ul nostru sunt atent verificate şi se fac toate eforturile de creare şi actualizare a conţinutului. Totuşi, informaţia nu este garantată iar editorul nu îşi asumă nici o obligaţie sau responsabilitate faţă de consecinţele care pot apărea din folosirea unei informaţii inexacte sau eronate

Legislatie.
Politica de confidentialitate se supune legislatiei romane. In caz de litigiu, se va incerca mai intai o rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei la sediul VIC SERVICE. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere in termenul precizat anterior, va fi considerata competenta instanta judecatoreasca din aceeasi structura administrativa cu sediul VIC SERVICE.

Drepturi de autor:
Site-ul web al firmei VIC SERVICE şi conţinutul acestuia, atât grafica cât şi textul, sunt protejate de legea dreptului de autor. Reproducerea în orice mod a site-ului fără permisiune explicită este interzisă şi pasibilă de pedeapsă.

Probleme sau intrebari
Orice probleme legate de situl nostru vor fi luate in serios si vom incerca sa le rezolvam. Pentru orice alte intrebari legate de politica noastra, sau daca aveti probleme sau reclamatii, va rugam sa ne contactati.


VIC SERVICE
info@vicservice.eu